Usługi Kadrowe i Płacowe

Biuro Rachunkowe Łódź Lex Fiscalis oferuje Usługi Kadrowe i Płacowe:


 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rachunków do umów zleceń oraz umów o dzieło,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do ZUS w formie elektronicznej,
 • prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • ustalanie świadczeń dla pracowników związanych z ustaniem stosunku pracy oraz ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8R, PIT-8AR,
 • zakładanie i przechowywanie dokumentacji kadrowej zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych,
 • sporządzanie dokumentacji w chwili zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku pracy (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy),
 • sporządzanie druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach pracowników,
 • na życzenie klienta pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.