Usługi Księgowe

Biuro Rachunkowe Lex Fiscalis oferuje następujące usługi księgowe:


 • prowadzenie na bieżąco księgowości danej firmy,
 • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, wyliczanie amortyzacji,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych i związanych z importem i eksportem,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych od czynności cywilnoprawnych i nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i Banków,
 • na życzenie reprezentowanie klienta w urzędach państwowych oraz podczas kontroli. Pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.